Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenicinin işi yapamayacağı durumda sözleşmenin feshi ve sonuçları nelerdir?

Özet

Merhaba hocam. sorum şu: firma ile sözleşme imzaladık…işe başlama yapmadan firma işi yapamayacığını söyledi… bu durumda ne yapmamız gerekir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam. sorum şu: firma ile sözleşme imzaladık…işe başlama yapmadan firma işi yapamayacığını söyledi… bu durumda ne yapmamız gerekir?

Cevabımız

Yüklenicinin sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde yükleniciye bildirilir.

Yüklenici tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde, yüklenici hakkında İhalelere katılmaktan yasaklama hükümleri uygulanır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

(4735/19/22/26 md. hükümleri)İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap