Sözleşme imzalanmadan önce ihale iptal edilebilir mi?

Yayın Tarih: 19.04.2016 01:04
Özet

Merhaba hocam. istekliye, sözleşmeye davet gönderildikten sonra, ihale iptal edilebilir mi?


Merhaba hocam. istekliye, sözleşmeye davet gönderildikten sonra, ihale iptal edilebilir mi?


Cevabımız

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale komisyonu tarafından alınan karar üzerine ihale yetkilisi tarafından komisyon kararının onaylanması halinde ihale hükmünü doğurur ve hukuk aleminde geçerli hale gelir. Bildiğiniz gibi ihale yetkilisi komisyon kararını onayladığında ihale geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Bunun sonucunda idare, ihale üzerine bırakılan istekli ile sözleşme yapma taahhüdüne, istekli ise geçici teminatı yatırdıktan sonra teminat mektubundaki belgeleri tamamlayarak belirlenen sürede sözleşme imzalama taahhütüne girer.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir; idare hukukunun temel ilkesi gereği idare, ihale mevzuatına ve ihale dokümanına uygun olmayan esaslı hataları her zaman geri alabilir ve düzeltebilir.

Bu düzeltme işlemi aşağıdaki usullerde yapılabilir.

Sözleşme davet yazısı gönderildikten sonra ihale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında hatalı değerlendirilmesi,

Belgelerde eksiklik olduğunun sonradan fark edilmesi vb. durumlarda ihale komisyonunca yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği sözleşme imzalanmadan tekrar değerlendirme yapılarak usulüne göre karar verilir, ihale yetkilisi tarafından onaylanarak ve verilen karar isteklilere tebliğ edilir.

Diğer bir aşama ise ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale, gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle onay işlemi iptal edilerek sonuçlandırılır. Onaylanan ihalenin iptaline ilişkin karar ihaleye katılan isteklilere tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu ihale yetkilisinin ihale onayının iptal edilmesindeki gerekçesinin makul, somut verilere dayandırılması gerekmekte olduğu değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap