Sunulmayacak belgeler tablosuna konulmayan iş deneyim belgesini teklif dosyasında sunmamız gerekir mi?

Yayın Tarih: 28.07.2020 03:07
Özet


Yapım işlerine ilişkin ihalemizde iş deneyim belgesi sehven  sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilmemiş, nasıl olsa Ekap’a kayıtlı olduğu düşünülerek iş deneyim belgesi teklif zarfına konulmamıştır, söz konusu husus elenme sebebi midir?

Üst Konuları: Üstada Sor

Benzer Yazılar

Cevabımız

İhalede idari şartnamede belirlenen ve Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliği'nde yer alan benzer iş olarak kabul edilen işlere ait iş deneyim belgeleri ile istekliler tarafından inşaat mühendisliği diplomaları iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulabilir, EKAP üzerinden temin edilebilen belgeler kapsamında olan iş deneyim belgelerinin, istekliler tarafından bahse konu belgelere ilişkin gerekli bilgilere sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilmesi şartıyla teklif dosyasında sunulmayabilir.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap