Taşınmaz mal alımı ön mali kontrole tabi midir? ön mali kontrol ne zaman yapılır?

Özet

Merhaba; 4734 sayılı kanunun 22-e maddesine göre taşınmaz mal alımı yapılmıştır. Ancak taşınmaz bedeli Ön Mali Kontrol limitinin üzerinde. Bunun için, taşınmaz alımı Ön Mali Kontrole tabi bir işlem midir? Eğer tabiyse; Sözleşme imzalanmamış, sadece alımın yapılması için yetkili onayı mevcut. Bu durumda Ön Mali Kontrol hangi süreçte yapılmalıydı


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba; 4734 sayılı kanunun 22-e maddesine göre taşınmaz mal alımı yapılmıştır. Ancak taşınmaz bedeli Ön Mali Kontrol limitinin üzerinde. Bunun için, taşınmaz alımı Ön Mali Kontrole tabi bir işlem midir? Eğer tabiyse; Sözleşme imzalanmamış, sadece alımın yapılması için yetkili onayı mevcut. Bu durumda Ön Mali Kontrol hangi süreçte yapılmalıydı

Cevabımız

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 17’inci maddesinde; “İdarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk Lirasını aşanlar kontrole tâbidir. Bu tutarlara katma değer vergisi dahil değildir.” denilmektedir.

Bu kapsamda doğrudan temin yöntemiyle de alınmış olsa da kiraya ilişkin taahhüt ve sözleşme yer aldığından dolayı söz konusu kiralamaya ilişkin sözleşmeye onay verildikten ve sözleşme imzalanılmasından önce ön mali kontrolden geçirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Tabi bu durumda kiralama işlemine ilişkin olarak ön mali kontrol incelemesinde tespit edilen hata nedeniyle kira sözleşmesine ilişkin karara uygun görüş verilmediği durumda, yetkili kişi, mali kontrolce tespit edilen karara katılıyor ise karara göre tespitte belirtilen hataları dikkate alarak düzelterek değiştirebilir. Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda ise, kiralama konusunda yetkili kişinin görüşe katılmaması halinde kiralama sözleşmesi imzalanabilir ancak bu durumda sorumluluğu üzerine almış olur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap