Teklif mektubunun “Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” satırına, başka bir ihalenin adının yazılı olması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap