Teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarası (İKN) yanlış ama işin adı ile idare adı doğru bu durumda firma elenir mi?

Yayın Tarih: 25.11.2016 07:11
Özet

Günaydın hocam… teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarası yanlış yazılmış. ama işin adı ile idare adı doğru. bu durumda firma elenir mi?


Günaydın hocam… teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarası yanlış yazılmış. ama işin adı ile idare adı doğru. bu durumda firma elenir mi?


Cevabımız

Kanuna göre Teklif zarfının üzerinde aşağıdakilerin yazılması gerekmektedir;

  1. İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı
  2. Tebligata esas açık adresi
  3. Teklifin hangi işe ait olduğu
  4. İhaleyi yapan idarenin açık adresi

Yukarıdaki diğer bilgilerin doğru olması kaydıyla, teklifin hangi işe ait olduğu anlaşılıyor ise değerlendirme dışı bırakılmaz. İKN yazılması zorunlu değildir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap