Teklif zarfları idareye teslim edilince ve ihale esnasında zarflar üzerinde numaralandırma yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 08.08.2017 10:08
Özet

Merhaba Hocam, açık ihale usulünde teklif zarfları idareye teslim edilince ve ihale esnasında zarflar üzerinde numaralandırma yapılabilir mi, idare olarak dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Mali üye olarak nelere dikkat etmek gerekir? teşekkürler


Merhaba Hocam, açık ihale usulünde teklif zarfları idareye teslim edilince ve ihale esnasında zarflar üzerinde numaralandırma yapılabilir mi, idare olarak dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Mali üye olarak nelere dikkat etmek gerekir? teşekkürler


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

Açık ihale usulünde teklif zarfları idareye teslim edilince ve ihale esnasında zarflar üzerinde  idarece zarflar açılana kadar herhangi bir işlem yapılmaz, sadece alındı belgesi düzenlenir burada kaçıncı sıralı teklif zarfı olduğu zaten yazılır, zarfın üzerine numaralandırma yapılmaz.

İdare olarak dikkat edilmesi gerekenler ve mali üyenin dikkat etmesi gereken konula çok geniş kapsamlı olup sorunuz bun minvalde cevaplanamaz.

Bunun yanında mali üye olarak ödeneğin bulunup bulunmadığı, pazarlık usulü ile yapıacak ise 4734 sayılı Kanuna eklenen 62 nci maddenin (ı) bendi ile 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. Söz konusu madde ile Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların Kanunun 21 ve 22 nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapacakları harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu aşıp aşmadığının kontrolü gibi kontrollerin yapılabilir.

Bunun yanında ihale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olduklarından bu kapsamda mali üye de diğer üyeler gibi sorumlu olup ihale sırasında alınan karardan sorumlu olup ihale dokümanını ve verilen teklifleri incelemesi ve ona göre kararını vermesi gerekmektedir.

Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması ile ilgili uygulama yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinden bilgi edinilebilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap