Teklifin yüksek bulunduğu, söz konusu işin daha yüksek kırımla yaptırılabileceği ve mevcut durumda rekabet unsurunun gerçekleşmediği gerekçesi ile ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Danıştay 13. Dairesinin 20.10.2010 tarih ve E:2010/10, K:2010/8649 sayılı kararı ile Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.10.2009 tarih ve E:2009/354, K:2009/1439 sayılı dava konusu işlemin iptali kararının bozulmasına karar verilmiştir. Danıştay 13. Dairesinin bozma kararı sonrası Ankara 7. İdare Mahkemesinin  19.04.2011 tarih ve E:2011/741, K:2011/737 sayılı kararında, “…7 firmanın katıldığı ihalede, geçerli kabul edilen 5 tekliften […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 20.10.2010 tarih ve E:2010/10, K:2010/8649 sayılı kararı ile Ankara 7. İdare Mahkemesinin 16.10.2009 tarih ve E:2009/354, K:2009/1439 sayılı dava konusu işlemin iptali kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 13. Dairesinin bozma kararı sonrası Ankara 7. İdare Mahkemesinin  19.04.2011 tarih ve E:2011/741, K:2011/737 sayılı kararında, “…7 firmanın katıldığı ihalede, geçerli kabul edilen 5 tekliften yalnız davacı şirket tarafından ihaleye verilen teklifin yaklaşık maliyetin altında olması, ancak %1 kırımla verilen bu teklifin de yaklaşık maliyete çok yakın bulunması karşısında, "yapılan indirimin yetersiz görülerek önerilen teklifin yüksek bulunduğu, söz konusu işin daha yüksek kırımla yaptırılabileceği ve mevcut durumda rekabet unsurunun gerçekleşmediği" gerekçesiyle, kamu yararı göz önünde tutularak ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptali yolunda tesis edilen 16.02.2009 tarih ve 2009/UH.II-814 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap