Tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde gelmesi halinde idarenin yaklaşık malliyette gözden kaçan bir husus olup olmdığını kontrol ederek , ek ödenek olması halinde ihaleyi sonuçlandırarak sözleşme imzalamasının mümkün müdür?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap