Teknik şartnamelerin hazırlanmasında görev alan personel, o ihaleye teklif veren istekliye ortak olması durumunda isteklinin teklif geçerli olarak kabul edilebilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap