Vergi Resim Harç İstisna Belgesini yerli istekli alabilir mi?Sözleşme yapma süresinde ibraz edilmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 30.06.2016 12:06
Özet

SAYGILAR HOCAM EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE YAPIM İHALESİ YAPTIK. SÖZLEŞME ASAMASINA GELDİK VE BU NOKTADA İHALE KALAN FİRMA İHALEMİZ YERLİ VE YABANCILARA ACIK BİR İHALE OLDUĞU İÇİN BAKANLIKTAN DAMGA VERGİSİ VE KARAR PULU MUAF BELGESİ ALACAĞINI SÖYLEDİ KATILIMCI YERLİ FİRMA OLDUĞU İÇİN BU BELGEYİ ALABİLİRMİ BİRDE BU BELGEYİ SÖZLEŞME YAPMA SÜRESİ İÇERİSİNDE İBRAZ ETMEK ZORUNDAMI İSTİSNAİ […]


SAYGILAR HOCAM EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE YAPIM İHALESİ YAPTIK. SÖZLEŞME ASAMASINA GELDİK VE BU NOKTADA İHALE KALAN FİRMA İHALEMİZ YERLİ VE YABANCILARA ACIK BİR İHALE OLDUĞU İÇİN BAKANLIKTAN DAMGA VERGİSİ VE KARAR PULU MUAF BELGESİ ALACAĞINI SÖYLEDİ KATILIMCI YERLİ FİRMA OLDUĞU İÇİN BU BELGEYİ ALABİLİRMİ BİRDE BU BELGEYİ SÖZLEŞME YAPMA SÜRESİ İÇERİSİNDE İBRAZ ETMEK ZORUNDAMI İSTİSNAİ HARHANGİ BİR DURUM VARMI TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


Cevabımız

A.İhaleniz eşik değerin üzerinde olduğu için uluslararası isteklilere açıktır, firmanın gerekli şartları taşıması durumunda vergi resim harç istisna belgesi olarak damga vergisi ödeme yükümlüğü ;belgenin alınış tarihi itibariyle başlayıp, belgenin süresi içinde devam etmektedir.

Konuyla ilgili mevzuat;

1.   “488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun Ek-2. maddesinde;

“Döviz Kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

……..

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir.”

ifadesi yer almaktadır.

2.    492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Ek-1. maddesinde ise, “Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler harçlardan müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

3.   1 Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’in “3. Döviz Kazandırıcı Faaliyetle İlgili İstisnanın Kapsamı” başlıklı bölümünde “Döviz kazandırıcı faaliyet tanımı, ihracat ile bu Tebliğ’de sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetleri kapsar.” açıklaması yapılmıştır. Tebliğ’in 3.1 bölümünde kapsama giren ihracat işlemleri, 3.2 bölümünde ise ihracat dışında kalan diğer döviz kazandırıcı faaliyetler sıralanmıştır.

B. Vergi Resim Harç İstisna Belgesi alındığı tarihten itibaren geçerlidir.Bu durumda sözleşme süresi içinde belge getirilmezse ,sözleşmedeki damga vergisi için istisna uygulanmayacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap