Yaklaşık maliyet hatalı hesaplandığında ihale iptali hk

Yayın Tarih: 12.05.2016 10:05
Özet

Hatalı hesaplanan yaklaşık maliyet sonucu pazarlık ihalesine teklif veren avantajlı istekli nin doğru hesaplansaydi asgari işçilik ve sinir değerin altına düşmesi diğer isteklinin ise teklifinin doğru hesaplandiginda asgari işçilik ve sınır değere eşit olması nedeniyle idare tarafından ihalenin iptali mevzuata aykırı mıdır ve bu konuda düzeltici islem yapilir mi bu konudaki kik ve mahkeme karar var […]


Hatalı hesaplanan yaklaşık maliyet sonucu pazarlık ihalesine teklif veren avantajlı istekli nin doğru hesaplansaydi asgari işçilik ve sinir değerin altına düşmesi diğer isteklinin ise teklifinin doğru hesaplandiginda asgari işçilik ve sınır değere eşit olması nedeniyle idare tarafından ihalenin iptali mevzuata aykırı mıdır ve bu konuda düzeltici islem yapilir mi bu konudaki kik ve mahkeme karar var mıdır? 


Cevabımız

Yaklaşık maliyet, ihalenin ilânına ilişkin sürelerden, ihalenin yapılma usulüne, ihaleye katılımda sunulması istenilebilecek belgelerden, ihaleye yabancı isteklilerin katılıp katılamayacağına, aşırı düşük teklif sınır değerinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine vb. birçok konuda yaklaşık maliyetin dikkate alınması gerekliliği öngörülmektedir. Bu konuda yaklaşık maliyette tespit edilen her hatanın esaslı olup olmadığı hususunun önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, ihalede asgari işçilik maliyeti bakımından yaklaşık maliyette tespit edilen hatanın, ilave herhangi bir araştırma gerçekleştirilmeksizin yalnızca ihale dokümanında yer verilen bilgiler çerçevesinde tam ve doğru şekilde hesaplanabilir nitelikte olması, ilân süreleri ile yeterlik kriterlerini değiştirmemesi koşuluyla yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından düzeltilebilir, söz konusu düzeltme ihale komisyonu tarafından düzenlenen tutanakla olabileceği gibi ihale komisyon kararında da belirtilerek düzeltme işlemi yapılabilir.

Soruda belirtmiş olduğunuz hata esaslı hata olmakla birlikte ihale komisyonu tarafından düzeltilebileceği anlaşılmakta olup ihale komisyonu yukarıda belirttiğim yöntemlerden birini uygulayarak hatayı düzeltme yoluna gidebilir.  Ancak ihale komisyonu kararını vermiş ve ilgililere tebliğ edilmiş ise yaklaşık maliyeti düzeltme imkanı olmadığından ihalenin iptal edilerek tekrar ihaleye çıkılması daha doğru olur. İdari hukukunun temel kuralı gereği hatalı işlem her zaman aynı yöntemle geri alınabilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap