Yasaklama kararı verılen yüklenicinin başka kurumdaki ihalesindeki sözleşmesi feshedilir mi?

Yayın Tarih: 19.12.2016 07:12
Özet

Bir kurumda girdiği ihalede hakkında yasaklama kararı verilen yüklenici aynı zamanda ayrı bir kurumun ihalelerine katılmış sözleşme imzalanmıştır.(diğer kurum tarafından yasaklama kararı verilmeden önce imzalanmıştır). İş halen devam etmekte olduğundan bizde bu yüklenicinin sözleşmesini feshedip teminatını gelir kaydetmemiz gerekir mi?


Bir kurumda girdiği ihalede hakkında yasaklama kararı verilen yüklenici aynı zamanda ayrı bir kurumun ihalelerine katılmış sözleşme imzalanmıştır.(diğer kurum tarafından yasaklama kararı verilmeden önce imzalanmıştır). İş halen devam etmekte olduğundan bizde bu yüklenicinin sözleşmesini feshedip teminatını gelir kaydetmemiz gerekir mi?


Üst Konuları: İhalelerden Yasaklama

Cevabımız

Yasaklama kararı resmi gazetede yayımlanmadan önce başka bir kurumun ihalesine katılmış ve sözleşme imzalamış ise sözleşme feshedilmez, sözleşme hükümlerine göre mal veya hizmet alımı, yapım işi devam eder. 
Bildiğiniz gibi aynı idarede ihale aşamasında yasaklama işlemleri başlamış bir yüklenici var ise bu istekli ile sermaye şirketlerinde yarıdan fazlasına sahip olan ortağın teklifi değerlendirme dışı bırakılır ancak geçici teminatı iadesi edilir.                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap