yasaklama kararı

Yayın Tarih: 06.03.2016 08:03
Özet

2886 sayılı kanuna göre işyeri kiralama işi ihalesi yapıldı. İhale üstüne kalan yüklenici sözleşme yapmadı ve teminatı gelir kaydedildi. Şimdi yine aynı işyeri ihaleye çıkacak.Teminatı yakan istekli tekrar bu ihaleye katılabilir mi.?Bu kişi için yasaklama kararı mı verilmeliydi? Bunu öğrenmek istiyoruz. cevabınız için şimdiden tesekkürler


2886 sayılı kanuna göre işyeri kiralama işi ihalesi yapıldı. İhale üstüne kalan yüklenici sözleşme yapmadı ve teminatı gelir kaydedildi. Şimdi yine aynı işyeri ihaleye çıkacak.Teminatı yakan istekli tekrar bu ihaleye katılabilir mi.?Bu kişi için yasaklama kararı mı verilmeliydi? Bunu öğrenmek istiyoruz. cevabınız için şimdiden tesekkürler


Üst Konuları: Diğer

Benzer İçerikler: , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "İdarelerce ihalelere katılmaktan geçici yasaklama: başlıklı 84 üncü maddesinde; "83 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalalere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Karan veren idareler, bu kararı, Resmi Gazete'de ilan ettirirler. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik siciline de işlenir. İhalelere katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde diğer idarelerce yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar.

Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilir ve bu kararlar Resmi Gazete'de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. ” hükmü yer almaktadır.

2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin belirtilen hükmü ile; ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirecek fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar verilen ve Resmi Gazete’de ilan edilen bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararları için her hangi bir süre öngörülmemektedir.

Sizin olayınızı bu çerçevede düşünürsek ,bu kişiye yasaklama kararı verebilirsiniz.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap