2886 sayılı Kanuna göre arsa satışında satılmayan arsalar için 15 gün içinde pazarlık ile ihale edilebilir mi?

Yayın Tarih: 11.11.2016 02:11
Özet

Mülkiyeti Belediyemize ait arsaları 2886 sayılı kanuna tabi olarak açık teklif usulü ile satışa çıkardık bunlardan bir kaçına müracaat olmadı. Müracaat olmayan yani satılmayan arsaları 15 gün süre ile pazarlığa bırakabilir miyiz? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.


Mülkiyeti Belediyemize ait arsaları 2886 sayılı kanuna tabi olarak açık teklif usulü ile satışa çıkardık bunlardan bir kaçına müracaat olmadı. Müracaat olmayan yani satılmayan arsaları 15 gün süre ile pazarlığa bırakabilir miyiz? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Cevabımız

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 43’üncü maddesine göre; “Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya idare yararı görüldüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde iş pazarlıkla yaptırılır.

İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamede belirtilen nitelik ve şartların aynen muhafazası zorunludur. ...” denilmektedir.

Aynı kapsamda birden fazla arsa satışı için ihaleye çıkılmış ancak bunlardan bazıları için teklif çıkmamış yani ihalenin tamamına teklif çıkmama durumu gerçekleşmediğinden teklif gelmeyen arsalar için pazarlık usulüne çıkılamayacağı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap