2886’ya göre açık ihalede satılmayan arsa için pazarlık usulüne başvurulabilir mi?

Yayın Tarih: 22.12.2015 11:12
Özet

2886 sayılı kanuna göre arsa satışı ihalesi yapıldı. Bir kaç tanesine müracaat olmadığı için satılmadı. Bu satılmayan arsalar için 2886 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca pazarlık'a bırakılabileceği, ancak hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğinin 58/2 maddesine göre ise satış ihalesinin pazarlıkla yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu durum da ne yapmamız gerekir? cevabınız için teşekkürler.


2886 sayılı kanuna göre arsa satışı ihalesi yapıldı. Bir kaç tanesine müracaat olmadığı için satılmadı. Bu satılmayan arsalar için 2886 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca pazarlık'a bırakılabileceği, ancak hazine taşınmazlarının idaresi hakkında yönetmeliğinin 58/2 maddesine göre ise satış ihalesinin pazarlıkla yapılamayacağı belirtilmektedir. Bu durum da ne yapmamız gerekir? cevabınız için teşekkürler.


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Benzer Yazılar

Cevabımız

Hazine Taşınmazlarının idaresi ,hakkında Yönetmeliğin 58'inci maddesine göre; "Taşınmaz satışlarında tahmin edilen bedeli, Kanunun 45 inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır ve bunlar Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz.

(2) Kanunun 51 inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

(3) Özel hükümler saklıdır." hükmüne göre pazarlık usulü ile satış yapılması mümkün gözükmemektedir, burada idare olarak yaklaşık maliyet revize edilerek satış mümkün gözükmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap