4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin itirazen şikayete KİK bakabilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap