Açık ihale ve pazarlık usulü ihalede, idare tarafından belirlenmiş olan yaklaşık maliyet ne zaman açıklanır?

Yayın Tarih: 08.08.2016 03:08
Özet

merhaba hocam.. açık ihale ve pazarlık usulü ihalede, idare tarafından belirlenmiş olan yaklaşık maliyet ne zaman açıklanır. konu hakkında yardımcı olmanız ricasıyla…


merhaba hocam.. açık ihale ve pazarlık usulü ihalede, idare tarafından belirlenmiş olan yaklaşık maliyet ne zaman açıklanır. konu hakkında yardımcı olmanız ricasıyla…


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Cevabımız

4734 / Tekliflerin alınması ve açılması

“Madde 36- (Değişik birinci cümle: 30/7/2003-4964/23 md.) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. “düzenlemesine göre yaklaşık maliyet ihale komisyonu tarafından yapılan ilk oturumda açıklanır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap