Asgari ücret fiyat farkı hesaplamada yemek ve yol hesaplamaya dahil mi hariç midir?

Yayın Tarih: 26.02.2017 01:02
Özet

İyi akşamlar Üstad 2015/2. döneminde yapılan hizmet alım ihalesinde 2017 yılı için verilecek farkı sizde 617.4 bulmuşsunuz. http://www.ihalece.com/AnalizDetay.aspx?analizId=31#sthash.zCoV8Hzj.dpbs peki idari şartnamesinde verilecek gün ve ücreti yazılı olan yol yemek nakdi verilecektir ibaresi bulunan bir sözleşmede fiyat farkı hesaplarken (KİK Modülü) yol-yemek girilirse 612 hesaplanmakta sorum şu hesaplama yaparken yol-yemeği girmemiz gerekiyor diye biliyorum sizce de […]


İyi akşamlar Üstad 2015/2. döneminde yapılan hizmet alım ihalesinde 2017 yılı için verilecek farkı sizde 617.4 bulmuşsunuz. http://www.ihalece.com/AnalizDetay.aspx?analizId=31#sthash.zCoV8Hzj.dpbs peki idari şartnamesinde verilecek gün ve ücreti yazılı olan yol yemek nakdi verilecektir ibaresi bulunan bir sözleşmede fiyat farkı hesaplarken (KİK Modülü) yol-yemek girilirse 612 hesaplanmakta sorum şu hesaplama yaparken yol-yemeği girmemiz gerekiyor diye biliyorum sizce de oyle mi ? bunun dayanağı varsa söyler misiniz yönetmelikte bulamadım çok teşekkür ederim.


Cevabımız

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar'ın 6'ncı maddesine göre;"İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırılan işçinin idari şartnameye göre ihale tarihi itibarıyla hesaplanan brüt maliyeti ile uygulama ayındaki brüt maliyeti arasındaki fark, 5 inci madde uygulanmaksızın ödenir veya kesilir." hükmüne göre teklif fiyata dahil giderler arasında yol ve yemek için ücretler belirlenmiş ise buradakine göre yol ve yemek dahil olarak hesaplama yapılması gerekiyor. Daha az çıkmasının sebebi ise bir sonraki yılda yemek yardımı aynı kalsa da günlük asgari ücretin %6'sı kadar istisna tutarı düşüldüğünden dolayı, uygulama ayındaki istisna tutarı asgari ücret arttığında arttığından asgari ücret fiyat farkı düşmektedir. Örneğin yol ve yemeğin sırasıyla 10 ve 11 TL olduğu (uygulama ayında değişmediği) ve 22 gün üzerinden verildiği varsayımında 612,39 TL fiyat farkı oluşmaktadır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap