Ayni olarak verilecek giyim ve teçhizat malzemelerinde süre sınırı var mıdır?

Yayın Tarih: 15.01.2016 03:01
Özet

21-b ye göre yapılması planlanan hizmet alım ihalelerinde ayni olarak verilecek olan giyim ve kişisel techizatlar kaç aylık ihalelerde istenebilir ve bu durum için bir süre kısıtlaması var mıdır?


21-b ye göre yapılması planlanan hizmet alım ihalelerinde ayni olarak verilecek olan giyim ve kişisel techizatlar kaç aylık ihalelerde istenebilir ve bu durum için bir süre kısıtlaması var mıdır?


Cevabımız

Giyim ve kişisel teçhizatlarla ilgili ihalenin süresine göre herhangi bir sınırlama yoktur. Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde zaten sözleşme giderleri ve genel gider kapsamındadır. Diğer hizmet alımında ise birim fiyatlı işlerde yaklaşık maliyette hesaplanması ve birim fiyat teklif cetvelinde kalem açılması  gerekmektedir. Götürü bedel ihale işlerde yaklaşık maliyette hesaplanır ve yükleniciler şartnamede belirtilen şekilde tekliflerini verirken bunu gözönünde tutarak tekliflerini verirler. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap