Aynı sözleşme kapsamında birden fazla iş artışı yapılabilir mi?

Özet

Aynı sözleşme kapsamında birden fazla iş artışı/iş eksilişi yapılabilir mi?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Aynı sözleşme kapsamında birden fazla iş artışı/iş eksilişi yapılabilir mi?

Cevabımız

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24'üncü maddesine göre; "Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir." denilmektedir.

Bu kapsamda anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen işlerde %10'u, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 oranı aşmamak şartıyla aynı sözleşme kapsamında birden fazla iş artışı/iş eksilişi yapılabileceği değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap