Çalışacak personeli işe alma ve işten çıkarmada, idarenin taktir yetkisi olabilir mi?

Yayın Tarih: 16.08.2016 08:08
Özet

günaydın hocam. hizmet alımı ile ilgili bir kaç sorum olacaktı 1. çalışacak personeli işe alma ve işten çıkarmada, idarenin taktir yetkisi olabilir mi. 2. idare, personelin degiştirilmesini hangi hallerde talep edebilir.


günaydın hocam. hizmet alımı ile ilgili bir kaç sorum olacaktı 1. çalışacak personeli işe alma ve işten çıkarmada, idarenin taktir yetkisi olabilir mi. 2. idare, personelin degiştirilmesini hangi hallerde talep edebilir.


Üst Konuları: Hizmet Alımı İhalesi

Cevabımız

Kamu İhale Genel Tebliği/78.26.madde;

 “4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere; işe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması, hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması yönünde hükümler konulmayacaktır.

İdarelerce, çalışan personel açısından denetim, sadece teknik şartnamede istenen kriterlere göre ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde idareye verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılacak olup, ihale dokümanında, anılan Kanun maddesine ve ilgili mevzuata aykırı şekilde, işe alınacak veya işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmeyecektir.”hükmüne göre ;

1. çalışacak personeli işe alma ve işten çıkarmada, idarenin takdir yetkisi olabilir mi. Yukarıdaki mevzuata göre mümkün değildir.

 2. idare, personelin değiştirilmesini hangi hallerde talep edebilir.Çalışan işçilerin 4767 sayılı hallere göre işten çıkarılması ile teknik şartnamede ki düzenlemelere uyulmaması durumunda idare telep edebilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap