Doğrudan temin yöntemiyle yakın akrabadan mal ve hizmet satın almak mümkün müdür?

Yayın Tarih: 26.06.2015 02:06
Özet

Belediyemizde doğrudan temin yöntemiyle mal almak istiyoruz, piyasa fiyat araştırması yaptık ancak araştırma sonucu en düşük olarak temin edebileceğimiz yer belediye meclis üyesinin eşine ait bir işletme, buradan temin etmemizde bir sıkıntı olur mu, Teşekkürler.


Belediyemizde doğrudan temin yöntemiyle mal almak istiyoruz, piyasa fiyat araştırması yaptık ancak araştırma sonucu en düşük olarak temin edebileceğimiz yer belediye meclis üyesinin eşine ait bir işletme, buradan temin etmemizde bir sıkıntı olur mu, Teşekkürler.


Üst Konuları: Doğrudan Temin

Cevabımız

Merhaba,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 11'inci maddesinde "ihaleye katılamayacak olanlar" sayılmıştır. doğrudan temin yöntemi ihale olmadığından buradaki ihale için belirlenen sınırlamalar geçerli değildir. Dolayısıyla yapılabilir Ancak aşağıdaki durumda olan kişilerden doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet satın alınması idare hakkında soru işarellerine neden olacağından kaçınılması, zorunlu olmadıkça yapılmaması uygun olur.

a) Doğrudan temin yöntemyle mal ve hizmet satın alan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,  

b) Doğrudan temin yöntemiyle İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

c) Yukarıda belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap