Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekliye kesinleşen ihale kararı bildirilmeden ihale konusu işe ait sözleşme imzalanabilir mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap