Gerçekleştirme görevlisi aynı zamanda başka birimde muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilip ödeme emrini imzalayabilir mi?

Yayın Tarih: 12.04.2016 10:04
Özet

Bilgi işlem daire başkalığında gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapan kişi aynı zamanda strateji ve geliştirme daire başkanlığında muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilebilir mi? bilgi işlem daire daire başkanlığının yapacağı bir satın almada ödeme emri belgesinde iki imzanın aynı olması uygun mudur? (gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi)


Bilgi işlem daire başkalığında gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapan kişi aynı zamanda strateji ve geliştirme daire başkanlığında muhasebe yetkilisi olarak görevlendirilebilir mi? bilgi işlem daire daire başkanlığının yapacağı bir satın almada ödeme emri belgesinde iki imzanın aynı olması uygun mudur? (gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi)


Cevabımız

5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60’ıncı maddesi uyarınca harcama yetkilisi ve muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem sürecinde görev alamazlar.

Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılır.

Harcama birimlerindeki süreç kontrolünde; her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemlerden önceki işlemleri de kontrol ederler.

Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar.

Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri beraber değerlendirildiğinde mali hizmetler biriminde  ön mali kontrol görevini yürütmemiş ise iki görevin birleşmesinde sıkıntı olmaz ancak mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevini yapıyor ise iki görevin aynı anda birleşmesinin doğru olmayacağı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap