HAKEDİŞ ÖDEMESİ

Yayın Tarih: 09.06.2016 02:06
Özet

21/F Pazarlık usulü ile götürü bedel üzerinden yapılan “danışmanlık hizmet alımı” ihalesinde hakedişlerin aylık olarak düzenlenmesi esas alınmıştır. Yapılan sözleşmenin 9.1. md. “işin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 9 (dokuz) aydır, 9.2. md. “Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” şeklindedir. Aynı sözleşmenin ödeme yeri ve şartları başlıklı 12. md.^sinde yüklenicinin sözleşme […]


21/F Pazarlık usulü ile götürü bedel üzerinden yapılan “danışmanlık hizmet alımı” ihalesinde hakedişlerin aylık olarak düzenlenmesi esas alınmıştır. Yapılan sözleşmenin 9.1. md. “işin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 9 (dokuz) aydır, 9.2. md. “Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” şeklindedir. Aynı sözleşmenin ödeme yeri ve şartları başlıklı 12. md.^sinde yüklenicinin sözleşme kapsamında yapılan işler doğrultusunda her ayın sonunda sunacağı raporlara istinaden hakediş düzenleneceğinden bahsedilmektedir. Ayrıca Teknik Şartnamede işin süresi bölümünde “yüklenici sözleşme ve eki teknik şartname hükümleri çerçevesinde vereceği danışmanlık hizmetini, yapılacak sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar sonlandıracaktır” denilmektedir. Yer tesliminden sonra işe başlama tarihi 19.04.2016 bitim tarihi 31.12.2016 ^dır. Ancak hakediş aşamasında 8 ay 12 günlük bir süre ortaya çıkmaktadır. Bura da yıllara sari bir durum söz konusu mudur? 12 günlük eksik hakediş mi düzenlemeliyiz? 12 gün hesabını Teklif bedeli/9=…./30×12=… şeklinde mi hesaplamalıyız? hakedişler Her ayın 19^undan 19^una mı yapılmalı? Bu şartlar dahilinde nasıl bir yol izlemeliyiz hocam ilginize şimdiden teşekkürler..


Benzer İçerikler: , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

 Yer tesliminden sonra işe başlama tarihi 19.04.2016 bitim tarihi 31.12.2016 dır.

Ancak hakediş aşamasında 8 ay 12 günlük bir süre ortaya çıkmaktadır.

1.Bura da yıllara sari bir durum söz konusu mudur? Yıllara sarih bir durum bulunmamaktadır, çünkü işin bitim tarihi  31.12.2016’dir.

2.12 günlük eksik hakediş mi düzenlemeliyiz?

Sözleşmenin ödeme yeri ve şartları başlıklı 12. maddesinde saptandığı üzere ilk hakediş yer teslimi 19.04.2016 tarihinde yapıldığı için 30.04.2016 tarihine kadarki işler hakedişi bağlanarak ödenecektir.Bundan sonraki hakkedişler tam olarak yani ay olarak ödenecektir.

3. 12 gün hesabını Teklif bedeli/9=..../30x12=... şeklinde mi hesaplamalıyız?

İlk hakediş 11 gün için ödenecektir, şöyle ki       Teklif bedeli/9=..../30x11=... şeklinde

4. Hakedişler Her ayın 19 undan 19 una mı yapılmalı?

Hayır daha önce değinildiği üzere ilk hakediş 11 günlük yapıp tam ayay tamamladıktan sonra 01-30/31gün üzerinden yapılmalıdır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap