Hangi ihaleler için iş deneyim belgesi istenmez veya istenmeyebilir?

Yayın Tarih: 26.10.2015 02:10
Özet

Hangi ihaleler için iş deneyim belgesi istenmez veya istenmeyebilir?


Hangi ihaleler için iş deneyim belgesi istenmez veya istenmeyebilir?


Üst Konuları: İş Deneyimi (Hizmet)

Cevabımız

Mevzuatta 21/f limiti yerine 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki eşik değerler esas alınarak iş deneyim istenip istenmeyeceğini öngörülmüştür.

♦ Hizmet alımı ihalelerinde; Yaklaşık maliyeti, 2015 yılı içi 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan (2015 yılı için 221.563,00 TL'nin altındaki) ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

♦ Mal alımı ihalelerinde: Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki (2015 yılı için 221.563,00 TL'na eşit ve altındaki) her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesi istenemez.

♦ Yapım ihalelerinde ise Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın iş deneyim belgesinin her ihalede istenilmesi zorunludur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap