Hangi tarih itibarıyla iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden düzenlenecektir?

Yayın Tarih: 03.01.2016 10:01
Özet

Hangi tarih itibarıyla iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden düzenlenecektir?


Hangi tarih itibarıyla iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden düzenlenecektir?


Üst Konuları: EKAP

Cevabımız

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. [1]

İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.[2]

 

[1] Kamu İhale Genel Tebliği madde 30.8.1

[2] Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde EK MADDE 1.4

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap