Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapabilmek için hangi koşulların oluşması gerekir?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-227 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-227 Sayılı Kararında:

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanunun 37 nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların verilen hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetlerin sunulmasında kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmetin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi bir yeterlik ölçütü olmayıp, geçerli tekliflerin kabulü ya da reddine yönelik idareye takdir yetkisi tanıyan bir işlemdir. Dolayısıyla herhangi bir istekliden teklif bileşenleriyle ilgili açıklama istenebilmesi için, ilgilinin teklifinin yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre önemli ölçüde düşük olması, bu nedenle de ihale komisyonunda işin, teklif edilen bedelle yapılabilmesine yönelik tereddüt oluşturması gerekmektedir.

İncelenen ihalede, en düşük fiyat esasına göre ekonomik açıdan an avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin teklif bedeli, diğer istekliler ve yaklaşık maliyetten düşük olmakla birlikte, aşırı düşük olarak değerlendirilmesini zorunlu kılacak ölçüde tereddüt oluşturmamaktadır. Dolayısıyla yaklaşık maliyetin ve buna çok yakın bir bedel teklif eden başvuru sahibinin teklifinin yüzde 91’i tutarındaki fiyatın herhangi bir sorgulama yapılmadan kabul edilmesinde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap