Hizmet alımı ile çalıştırılan işçilere hafta tatili hafta içi bir gün belirlenebilir mi?

Yayın Tarih: 23.03.2016 08:03
Özet

Hocam selamlar. hizmet alımı ile ilgili hafta sonu ve bayramlarda çalıma başlıklı soru ile alakalı olarak; haftalık 45 saat çalışan kişinin, izin hakkı doğuyor. işçi, bu iznini, haftanın herhangi bir günü (cumartesi yada pazar degilde salı vey cuma günü) idarenin de uygun gördüğü bir günde kullanabilir mi?


Hocam selamlar. hizmet alımı ile ilgili hafta sonu ve bayramlarda çalıma başlıklı soru ile alakalı olarak; haftalık 45 saat çalışan kişinin, izin hakkı doğuyor. işçi, bu iznini, haftanın herhangi bir günü (cumartesi yada pazar degilde salı vey cuma günü) idarenin de uygun gördüğü bir günde kullanabilir mi?


Benzer Yazılar

Cevabımız

İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan işyerinin gerekliliklerince uygun olacak bir zaman öncesinde işverene bildirir. Bu bildirimde ad soyad, varsa sicil numarası, iznin hangi tarihler arasında kullanılmak istendiği ve ücretsiz yol izni istenip istenmediği belirtilir. İşveren, işçinin talep ettiği tarihler ile bağlı değildir. İşyerinin genel işleyişi, işçilerin kıdem önceliği, işin sürdürülebilir olması gerekliliği gibi sadece o işyerine özel sebepler de düşünülerek talep edilen tarihten farklı bir tarihte de yıllık izin kullanımının dikkate alınması mümkündür. Ancak bu işçinin yıllık izin hakkını ilgili yıl içerisinde kullanamayacağı anlamına gelmez. 

4857 sayılı İş Kanunu’nda Pazar gününün hafta tatili olarak verilme zorunluluğundan bahsedilmemektedir. Ancak 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunu’nda Pazar günü hafta tatili olarak hüküm altına alınmıştır. İstisna olarak aynı kanunun 1, 4, 5 ve 6. maddeleri gereğince Pazar günü çalışma yapacak şekilde izin almış işyerlerinde, çalışana 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde başka bir gün de hafta tatili verilebilir.

4857 sayılı İş Kanunu ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun cumartesi günleri için açıkça bir hüküm içermemektedir. Dolayısı ile cumartesi günleri de iş gününden sayılan günlerdir. Uygulamada cumartesi günlerini işyeri uygulaması olarak tatil yapan işverenlerin, yıllık izin sürelerinin kullanımına ilişkin hesabında cumartesi gününü de saymalarında bir sakınca olmadığını veya saymaması durumunda da herhangi bir kanuna aykırılık arz etmeyeceğini söylemek gerekir. 

Kolaylıklar diliyorum..İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap