Hizmet Alımı işlerinde her hakedişte temizlik,yemek, personel gibi işlerin muayene kabulü yapılabilir mi?

Yayın Tarih: 10.08.2017 11:08
Özet

Merhaba, Hizmet Alımı işlerinde her hakedişte temizlik,yemek, personel gibi işlerin muayene kabulü yapılabilir mi?


Merhaba, Hizmet Alımı işlerinde her hakedişte temizlik,yemek, personel gibi işlerin muayene kabulü yapılabilir mi?


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

Hizmet Alımı işlerinde her hakedişte temizlik,yemek, personel gibi işlerin muayene kabulü yapılmaz. Temizlik, yemek, taşıma gibi aynı hizmetin belli periyotlarla tekrarlanması suretiyle ifa edilen sürekli nitelikli işlerde kontrol teşkilatının, işin yürütülmesi sırasında Hizmet İşleri Genel Şartnamesi gereğince tuttuğu kayıtlar esas alınarak yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtlar esas alınarak hakediş düzenlenir. 

Muayene ve kabul komisyonu sözleşme konusu iş tamamlandığında kurularak işin kabule uygul bulunması halinde muayene ve kabul aşamasına geçilir.

Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici yapılmış olan hizmet işinin kabulün yapılması için idareye yazılı olarak başvuruda bulunur. Bu başvuru üzerine, kontrol teşkilatınca yapılan ön inceleme sonucunda işin kabule uygun bulunması halinde durum, “Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi” (standart form-KİK56.0/H) düzenlenmek suretiyle yetkili makama bildirilir. Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesinin yetkili makama sunulduğu tarihten itibaren on (10) günü geçmemek üzere idarece belirlenecek süre  içinde yetkili makamca, Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre, muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ve durum yükleniciye yazılı olarak bildirilir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap