İdari şartnamede numune istenileceğine dair hüküm bulunmaması ancak teknik şartname numune ile ilgili kriterlerin bulunması durumunda nasıl hareket edilir?

Yayın Tarih: 21.06.2016 01:06
Özet

Hocam… Günaydın hocam.. teknik şartnamede numune istenmiş ancak, idari şartnamede herhangi bir numune istenmemiş yani teknik şartnamede numune ile ilgili açıklama var… idari şartnamede ise YOK... bu durumda ne yapılabilir? 


Hocam… Günaydın hocam.. teknik şartnamede numune istenmiş ancak, idari şartnamede herhangi bir numune istenmemiş yani teknik şartnamede numune ile ilgili açıklama var… idari şartnamede ise YOK... bu durumda ne yapılabilir? 


Benzer Yazılar

Cevabımız

Numunenin sunulma yöntemi ile ihale komisyonunca numunenin değerlendirilmesine yönelik düzenleme ayrıntılı bir şekilde idari şartnamede yapılır.

Numune, teklif edilen malın teknik şartnamede belirtilen teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla istenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar gereğince öncelikle idari şartnamede numune istenilmesi gerekmekte ardından ihale aşamasında numuneye ilişkin teknik şartnamede yer alan teknik kriterlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Dolayısıyla idari şartnamede istenilmemiş ise (İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde) istenilmeyen bir kriterin teknik özellikleri ile ilgili değerlendirme yapılması doğru olmaz.

İdare burada ikili bir seçeneği bulunmaktadır.

Birincisi numune sunulmadan yani numune değerlendirilmesi yapmadan ihaleyi sonuçlandırabilir.

İkincisi ihalenin iptal edilerek yeni ihalenin idari şartnamesinde numune istenileceği ve değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılarak yeni ihale değerlendirmesi gerçekleştirilebilir. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap