İdari Şartnamede teklif fiyata dâhil giderler arasında sayılması gereken bir gider kaleminin İdari Şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilmeksizin yalnızca Teknik Şartnamede düzenlenmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap