ihale durum belgesi, konkordato ve meslekten men edilmediğine dair belgeler hangi tarih itibariyle olmalıdır?

Özet

Hocam merhaba yapılan bir yapım ihalesinde işi alan yüklenici firmanın sözleşme imzalanırken alınan belgelerden ihale durum belgesi, konkordato ve meslekten men edilmediğine dair belgelerin ihale tarihi itibariyle mi olmak zorunda yoksa bu belgelerin geçerlilik süresine mi bakmak gerekiyor. İyi çalışmalar…


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba yapılan bir yapım ihalesinde işi alan yüklenici firmanın sözleşme imzalanırken alınan belgelerden ihale durum belgesi, konkordato ve meslekten men edilmediğine dair belgelerin ihale tarihi itibariyle mi olmak zorunda yoksa bu belgelerin geçerlilik süresine mi bakmak gerekiyor. İyi çalışmalar…

Cevabımız

Bildiğiniz gibi bunlar birim fiyat mektubunda söz konusu durumlarda olunmadığı taahhüt edilmekte ve sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihi itibariyle aşağıdaki durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler verilir. 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda 

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda .

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu 

d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu 

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap