İhale komisyon kararı damga vergisi ve sözleşmeden doğan damga vergisi istisnası hangi hallerde uygulanır.

Yayın Tarih: 17.12.2015 01:12
Özet

Mal alım ihalesi için sözleşme imzalanacak olan firma tarafından ihale komisyon kararı damga vergisi ve sözleşmeden doğan damga vergisinden muaf olmak için sözleşme imzalanmadan önce 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6) kapsamında vergi, […]


Mal alım ihalesi için sözleşme imzalanacak olan firma tarafından ihale komisyon kararı damga vergisi ve sözleşmeden doğan damga vergisinden muaf olmak için sözleşme imzalanmadan önce 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6) kapsamında vergi, resim harç istisna belgesi sunulmuştur. Söz konusu belgeyi sunanlar ihale komisyon kararı damga vergisi ve sözleşmeden doğan damga vergisinden muaf tutulur mu?


Cevabımız

Vergi resim harç belgesi alındı ise, ihale kararına ilişkin damga vergisi ile sözleşme damga vergisinden istisna edilmesi mümkün gözükmektedir.

İstekli tarafından sunulan belgede firmanın ismi ile işin adının  olması gerekmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap