İhalede alacağın temlikinde (alacağın devrinde) temlik vermek yetkisi kimdedir?

Yayın Tarih: 28.07.2016 09:07
Özet

İhalede alacağın temlikinde (alacağın devrinde) temlik vermek yetkisi kimdedir?


İhalede alacağın temlikinde (alacağın devrinde) temlik vermek yetkisi kimdedir?


Benzer Yazılar

Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale yetkilisi, idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri olarak tanımlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 31’inci maddesine göre ise harcama yetkisi ve yetkilisi, bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi şeklinde tanımlanmıştır. Aynı şekilde bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür.

Yukarıdaki Kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere ihaleyi yapan idarede ihale ve harcama yetkisine sahip olan harcama yetkilisinin veya usulüne göre yetki devri yapılmış görevlilerin alacağın temlikine (alacağın devrine) yetkili olduğu, sözleşmede belirtilen temlik şartları yerine getirilmiş ise harcama yetkilisi veya yetki devri yapılmış kişilerin yetki ve sorumluluğunda olduğu, bu görevlilerin onay vermesi ile temlik işleminin sonuç doğuracağı anlaşılmaktadır.  Bunun yanında sorumluluk açısından harcama yetkilisi yanında harcama yetkilisinin onayına sunulan temlikin şartlarının oluşup oluşmadığının kontrolünü ve değerlendirmesini yapan diğer görevlilerin de sorumlu olacağı tabidir.

Ayrıntılı bilgi için Sitemizin inceleme ve analiz kısmına bakılabilir.

http://www.ihalece.com/AnalizDetay.aspx?analizId=25#sthash.tsTKTeZW.dpbsİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap