İhalede belirlenen normal ve engelli işçinin sayısında değişiklik olabilir mi?

Özet

Hizmet alımı ihalemizde, çalıştırılacak işçi teknik şartname, idari şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen sayıyı geçebilirmi? örneğin teknik şartnamede mühendis 8 adet belirlenmiş ancak hakedişte 10 kişi olabilir mi. Bir de engelli işçi çalıştırılması gerekirken (birim fiyatta engelli işçi kalemi açılmış) hakedişte çalıştırılmamış ne yapılması gerekir. Teşekkürler.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alımı ihalemizde, çalıştırılacak işçi teknik şartname, idari şartname ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen sayıyı geçebilirmi? örneğin teknik şartnamede mühendis 8 adet belirlenmiş ancak hakedişte 10 kişi olabilir mi. Bir de engelli işçi çalıştırılması gerekirken (birim fiyatta engelli işçi kalemi açılmış) hakedişte çalıştırılmamış ne yapılması gerekir. Teşekkürler.

Cevabımız

Birim fiyatlı personel çalıştırılmasına dayalı ihalede öncelikle idari şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen şekilde ve sayıda çalıştırılmasıdır. Ancak idarece ihtiyaç hâlinde sözleşme tutarının  +/-%20'isini aşmadığı sürece cetveldeki diğer kalem ile değiştirilebilir. Tabi idarece ihtiyacın tam olarak belirlenmeden ihaleye çıkıldığı eleştirisine maruz kalınabilir. 

Engelli işçi çalıştırılması 4857 sayılı İş Kanunun 30'uncu maddesine göre zorunlu olduğundan diğer işçilerle değiştirilmemesi gerekir. Aynı zamanda engelli işçinin işveren maliyeti normal işçiye göre engelli işçiye asgari ücret tutarı kadar hazine yardımından dolayı daha az olduğundan çalıştırılmayan engelli işçiler için karşılanan hazine yardımının hakedişten kesilmesi gerekir. Bunun yanında eğer eksik işçi çalıştırılmasına ilişkin sözleşmede ve diğer ihale dokümanında ceza hükmü var ise bunun da uygulanması gerekir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap