ihaleye şahıs firmasını temsilen vekaleten katılıp sözleşmeyi imzalayan kişinin …..terör örgütüne üyelikten gözaltına alınıp tutuklanmış olmasından dolayı yapmış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi gerekir mi?

Yayın Tarih: 07.12.2016 08:12
Özet

ihaleye şahıs firmasını temsilen vekaleten katılıp sözleşmeyi imzalayan kişinin fetö/pdy terör örgütüne üyelikten gözaltına alınıp tutuklanmış olmasından dolayı yapmış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi gerekir mi? ayrıca teminatın ve alacaklarının gelir kaydedilmesi ve yasaklılık kararı da verilmelimi dir? cevabınız için simdiden tesekkürler.


ihaleye şahıs firmasını temsilen vekaleten katılıp sözleşmeyi imzalayan kişinin fetö/pdy terör örgütüne üyelikten gözaltına alınıp tutuklanmış olmasından dolayı yapmış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi gerekir mi? ayrıca teminatın ve alacaklarının gelir kaydedilmesi ve yasaklılık kararı da verilmelimi dir? cevabınız için simdiden tesekkürler.


Üst Konuları: Sözleşmenin Feshi

Cevabımız

4735/Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti

Madde 17- “Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

……………

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem yapılır hükmüne göre,ihaleye şahıs firmasını temsilen vekaleten katılıp sözleşmeyi imzalayan kişinin fetö/pdy terör örgütüne üyelikten gözaltına alınıp tutuklanmış olmasından dolayı yapmış olduğu sözleşmenin iptal edilmesi gerek bulunamaktadır,ancak mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde sözleşmenin iptal edilmesi söz konusu olabilir.

Sözleşme fesh edilirse teminatın ve alacaklarının gelir kaydedilmesi ve yasaklılık kararı verilmesi gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap