İnşaat Mühendisliği diploması hizmet alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi olarak kullanılabilir mi?

Yayın Tarih: 06.03.2017 09:03
Özet

Saygıdeğer Hocam öncelikle merhaba; Andezit bordür yani taş döşeme işçiliği hizmet alımı olarak ihaleyi gerçekleştirdik.Bu ihalede benzer iş olarak her ^^türlü taş döşeme işçiliği benzer iş olarak kabul edilecektir^^.ifadesi yer almakta.Ancak isteklilerden biri iş deneyim belgesi olarak İnşaat Mühendisliği diplomasını sunmuş.Bu Mühendislik Diplomasını iş deneyim belgesi olarak kabul edebilir miyiz? yoksa Mimarlık ve Mühendislik diploması […]


Saygıdeğer Hocam öncelikle merhaba; Andezit bordür yani taş döşeme işçiliği hizmet alımı olarak ihaleyi gerçekleştirdik.Bu ihalede benzer iş olarak her ^^türlü taş döşeme işçiliği benzer iş olarak kabul edilecektir^^.ifadesi yer almakta.Ancak isteklilerden biri iş deneyim belgesi olarak İnşaat Mühendisliği diplomasını sunmuş.Bu Mühendislik Diplomasını iş deneyim belgesi olarak kabul edebilir miyiz? yoksa Mimarlık ve Mühendislik diploması yalnızca Yapım İşleri için mi geçerlidir?


Üst Konuları: Benzer İş

Cevabımız

Hizmet işlerinde” mühendislik diploması “ benzer iş olarak kabul edilemez. Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin, İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi başlıklı 48/(8)” Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” Hükmüne göre yalnızca yapım işlerinde diploma benzer iş olarak kabul edilir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap