İş artışı sözleşme bedeli üzerinden mi personel üzerinden mi hesaplanır (örnekli)

Yayın Tarih: 07.01.2016 05:01
Özet

Merhaba Üstadım. 20 personel için imzalanan sözleşmede iş artışına gideceğiz. ((%10) 2 personel). Bu iş artışı sözleşme bedelini arttırırmı? Ödemeler nasıl düzenlenir?


Merhaba Üstadım. 20 personel için imzalanan sözleşmede iş artışına gideceğiz. ((%10) 2 personel). Bu iş artışı sözleşme bedelini arttırırmı? Ödemeler nasıl düzenlenir?


Cevabımız

Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde iş artışı çalıştırılan personel sayısı üzerinden değil  sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde yapılmalıdır. Hesaplama yapılırken yüklenicinin vermiş olduğu fiyatlar üzerinden yapılmalıdır. Personel çalıştırılmasında dayalı ihalede birim fiyat teklif cetvelinde tek kalem var ise iş artışı sonucu hesaplanacak personel sayısı ile yüklenicinin verdiği fiyatın çarpılması ile sözleşme tutarının oransal olarak çarpılması matematiksel olarak aynı çıkacaktır. Ancak Birim fiyat teklif cetvelinde birden fazla kalem var ve kalemler arasında personel itibariyle farklılık var ise ilave çalıştırılacak personel ile yüklenicinin artırılacak personel için verdiği fiyatın çarpılması sonucu çıkacak toplam tutarın oransal olarak sözleşme tutarının %20'sini aşmamasına dikkat etmek gerekir.

Aşağıda  Örnek olarak sadece asgari ücret üzerinden çalıştırılan ve birim fiyat teklif cetvelinde tek kalem personel ile birden fazla çalıştırılan personelin farkı görülebilecektir.

(Aşağıdaki örnekte yol ve yemek dikkate alınmamış, ihalenin de 2015 yılı ikinci altı ayı içerisinde yapıldığı farz edilerek örnek hesaplama yapılmıştır.)


TEK KALEMLİ BİRİM FİYATLI İŞ İÇİN

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ (ÖRNEK)
İhale kayıt  numarası:          
A1 B2
Sıra No             Miktarı            
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3 Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat Teklif Edilen4       Birim Fiyat         Tutarı
1 Vasıfsız Personel (Asgari ücret) ay 20 12                   1.778,45                  426.828,00   
             
             
             
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)               426.828,00   

 

>> İhade yukarıki gibi sadece asgari ücretli çalıştırıldığını farzedildiğinde  
  2 personel 12                   1.778,45            42.682,80   
 

İş artışının sözleşme bedeline oranlanarak hesaplandığında

(Sözleşme bedeli*%10)

            42.682,80   

Görüleceği üzere tek kalemde işçi sayısı olarak iş artışı ile sözleşme tutarıyla artış arasında matematiksel olarak fark yoktur. 

 

BİRDEN FAZLA KALEMLİ BİRİM FİYATLI İŞ İÇİN

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ (ÖRNEK)
İhale kayıt  numarası:          
A1 B2
Sıra No             Miktarı            
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3 Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat Teklif Edilen4       Birim Fiyat         Tutarı
1 Vasıfsız Personel (Asgari ücret) ay 5 12 1778,45               106.707,00   
2 Vasıflı Personel (Asgari ücret)in %20 fazlası) ay 15 12 2134,13               384.144,25   
  Vasıflı Personel (Asgari ücret)in %50 fazlası) ay 20 12 2667,67               640.240,80   
             
TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)            1.131.092,05   

 

>>İhalde vasıflı personel sayısı üzerinden %10 artırdığımızda (2 personel %20 fazlasından, 2 personel %50 fazlasından artırıldığında)
  2 vasıflı %20 için 12 2.134,13         51.219,23       
  2 vasıflı %50 için 12 2.489,82      119.511,33       
  Toplam          170.730,57       
  İş artışının sözleşme bedeline oranı                     % 15       

Birden fazla kalemli işte iş artışında personel bazında %10 iş artışına çıkıldığında sözleşme bedelinin %15'i oranına çıkılmaktadır. Sözkonusu hususu %20 iş artışı olarak uygulandığında ise sözleşme bedelinin %30'una tekabül etmektedir. Bu da Kanunda belirtilen %20 sınırı fazlasıyla aşacaktır. Tam tersi durumda ise örneğin iş artışını vasıfsız personel üzerinden yapıldığı durumda ise %20 iş artışı yapıldığı düşünülmekte ancak sözleşme bedelinin %20'sinin altında kalmaktadır. %20 altında kalmasında sakınca olmayıp iş arıtşı yoluyla sağlanabilecekken, gerekli personelin iş artışı kapsamında sağlananılamadığı düşünülerek tekrar yeni bir ihaleyle temin yoluna gidilmesi hatalı olacaktır. 

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap