İş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLU mudur?

Yayın Tarih: 22.08.2016 02:08
Özet

merhaba hocam… iş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLU mu…….


merhaba hocam… iş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLU mu…….


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.8 maddesinde “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlığıyla düzenlenmiştir.

Burada önem arz eden husus iş deneyim belgesidir,Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 3/ d maddesinde ; İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,ifade edeceği saptandığından ü,iş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLUDUR.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap