İş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLU mudur?

Yayın Tarih: 22.08.2016 02:08
Özet

merhaba hocam… iş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLU mu…….


merhaba hocam… iş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLU mu…….


Cevabımız

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 30.8 maddesinde “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlığıyla düzenlenmiştir.

Burada önem arz eden husus iş deneyim belgesidir,Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 3/ d maddesinde ; İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,ifade edeceği saptandığından ü,iş denetleme belgesinin EKAP kaydı ZORUNLUDUR.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap