İş ortaklığı olarak ihaleye teklif veren isteklilerin her birinin 4734 sayılı kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrasında istenilen belgeleri sunması gerekir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1395 Kararında: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 52 nci maddesinde birinci fıkrasında yukarıda yer alan ihale dışı bırakılma hallerine yer verilmiş olup, ikinci ve üçüncü fıkralarında ihale uhdesinde kalan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale dışı bırakılma sebepleri olarak sayılan durumlardan Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.II-1395 Kararında:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı 52 nci maddesinde birinci fıkrasında yukarıda yer alan ihale dışı bırakılma hallerine yer verilmiş olup, ikinci ve üçüncü fıkralarında ihale uhdesinde kalan isteklinin sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale dışı bırakılma sebepleri olarak sayılan durumlardan Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını gösteren belgeleri sunması ve bu belgelerin son başvuru/ihale tarihinde isteklinin adı geçen bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği, ayrıca, isteklinin ortak girişim olması durumunda bütün ortakların zikredilen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorunda oldukları hususları düzenlenmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap