İşçilerin toplu iş sözleşmesinde “çocuk yardımı” ödemesinin şartları ve sınırı var mıdır?

Yayın Tarih: 31.10.2016 12:10
Özet

Kurumuza Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış toplu iş sözleşmesi tebliği edilmiştir. TİS ödemerinde en çok çocuk yardımı maddesi yormakta olup madde aynen şöyledir:"sendika üyesi işçiye 3 çocukla sınırlı olmak üzere her ay 25 tl.çocuk yardımı yapılır" İşçilerden bilgi ve belge taleplerinde gördük ki epey nüansları olan bir ödeme tibi.Sağolsun Sendikalarda muğlak ifadelerle madde hükümlerini yazmaktadır. […]


Kurumuza Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanmış toplu iş sözleşmesi tebliği edilmiştir. TİS ödemerinde en çok çocuk yardımı maddesi yormakta olup madde aynen şöyledir:"sendika üyesi işçiye 3 çocukla sınırlı olmak üzere her ay 25 tl.çocuk yardımı yapılır" İşçilerden bilgi ve belge taleplerinde gördük ki epey nüansları olan bir ödeme tibi.Sağolsun Sendikalarda muğlak ifadelerle madde hükümlerini yazmaktadır. 1-İşçinin çocuğu 23 yaşında okumuyor çalışmıyor, 2-İşçinin çocuğu 26 yaşında açık lise okuyor, 3-İşçinin eşi çalışan olup çocuk yardımından çalıştığı kurumdan faydalanıyormuş.sendika üyesi işçimize bu ödeme yapılmalı mı? 4-İşçi eşinden ayrı, velayeti annede ve nafaka ödemektedir.Sendika üyesi işçiye çocuk yardımı yapılmalı mı ? Bu konudaki görüşlerinizi ve "çocuk yardımı" ödemesinde hangi kriterlerin olması gerektiği konusunda paylaşımınızı rica ediyorum.Kolay gelsin..


Üst Konuları: Toplu İş Sözleşmesi

Cevabımız

Merhaba,

Memurlar için aile yardımı ödeneği için (eş ve çocuk için) 657 sayılı Kanunda şartlar belirlenmiş ancak imzalanan Toplu İş Sözleşmelerine (TİS) konulan hükümler Kanunların emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere her türlü sosyal hak ve diğer haklar konulabilir. Yani işçilerin “çocuk yardımı” ödemelerinde maalesef bir kriter, sınırlama vs. mevzuatımızda bulunmamaktadır. Dolayısıyla işçiler için öngörülen ve şart belirtilmeyen hususların yerine getirileceği kanaatindeyim, aksi taktirde ödememeniz veya eksik ödemeniz durumunda dava açma yoluyla alma yoluna gideceklerdir.

1- Yapılan TİS sözleşmesine göre sınır ve şart yok ise çocuk yardımı alacağı anlaşılıyor.

2- Açık lise okuyor ise alacağı kanaatindeyim.

3- Çalışan eşi memur ise eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği verilen çocuk yardımı ödeneği daha düşük ise, memur olan diğer eşe sadece aradaki fark kadar aile yardımı ödenir. Fazla olması halinde ise memura çocuk için aile yardımı ödenmez. Ancak işçi ise TİS’de bir sınırlama ve şart yok ise oradan da çocuk yardımı alabilir.

4- Velayet aile bireylerinden bir tanesinde olsa bile TİS hükmüne göre çocuk yardımı ödemesi yapılan işçi üzerine kayıtlı çocuğu var ise ödeneceği anlaşılıyor.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap