“işin miktarı ve kapsamının değiştiği” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından iptal edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2579 Sayılı Kararında: 11.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 3 teklif verildiği, 30.06.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin “işin miktarı ve kapsamının değiştiği” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından iptal edildiği, ihalenin iptali kararının 01.07.2014 tarihinde isteklilere gönderildiği tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesinde "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2579 Sayılı Kararında:

11.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye 3 teklif verildiği, 30.06.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin “işin miktarı ve kapsamının değiştiği” gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından iptal edildiği, ihalenin iptali kararının 01.07.2014 tarihinde isteklilere gönderildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesinde "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir." hükmü bulunmaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde ihalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğindedir.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 39’uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı ile iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve bu ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı ve Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı değil, ihale dokümanına yönelik olduğu anlaşıldığından, başvuru hakkında karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap