İstisna belgesi bulunsa da ihale kanunu çerçevesinde mal ve hizmeti alabilir miyiz?

Özet

KİK ten istisna almış olduğumuz bir yemek hizmetinin teklifsiz doğrudan bu hizmeti veren belediye kuruluşundan almak doğru mudur? istisnamız olsa bile yine teklif alma yöntemini gerçekleştirmek zorunluluğu var mı? Teşekkürler.


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK ten istisna almış olduğumuz bir yemek hizmetinin teklifsiz doğrudan bu hizmeti veren belediye kuruluşundan almak doğru mudur? istisnamız olsa bile yine teklif alma yöntemini gerçekleştirmek zorunluluğu var mı? Teşekkürler.

Üst Konuları: İstisna Belgesi

Cevabımız

4734 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin hangi fıkrasına göre istisna belgesini aldığınız belirtirseniz daha nitelikli cevap verilebilir. Ancak örneğin 3/g maddesi kapsamında KİK'ten alınan istisna belgesinin öncelikle ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapılması 13.857.591.- TL (Onüçmilyonsekizyüzelliyedibinbeşyüzdoksanbir Türk Lirası)* aşmayan mal veya hizmet alımının olması gerekir, Bunun yanında istisna belgesi alınmış olsa bile ihale kanunu çerçevesinde mal ve hizmetin alınması mümkündür.

  *  25/01/2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2019/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01.02.2019 – 31.01.2020 dönemini kapsamaktadır.  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap