İtiraz edecek istekli yok sözleşmeye Davet için 10 gün beklemek şart mıdır?

Yayın Tarih: 29.08.2015 07:08
Özet

Üstadım; İhale Açık Usul kısmi teklifli ve teklif verilen kısma bir kişi icabet etmiştir. Kesinleşen İhale kararının ardından 10 gün beklemek yerine itiraz edecek kimse olmadığından Sözleşmeye davet süre beklemeden daha önce yazılabilir mi?


Üstadım; İhale Açık Usul kısmi teklifli ve teklif verilen kısma bir kişi icabet etmiştir. Kesinleşen İhale kararının ardından 10 gün beklemek yerine itiraz edecek kimse olmadığından Sözleşmeye davet süre beklemeden daha önce yazılabilir mi?


Üst Konuları: Sözleşmeye Davet

Cevabımız

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

4734/Madde 41- (Değişik: 20/11/2008-5812/14 md.)

"İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz." hükmüne göre 10 gün beklenmesi gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap