Kat Karşılığı iş deneyiminde tutarın tamamı mı yoksa %60’mı dikkate alınır?

Yayın Tarih: 14.05.2015 08:05
Özet

Hocam merhaba. kat karşılığı iş deneyim… ihaleyi yapan idare bu belgede yazan tutarın tamamını mı dikkate alır… yoksa belgenin katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın % 60 ını mı……..


Hocam merhaba. kat karşılığı iş deneyim… ihaleyi yapan idare bu belgede yazan tutarın tamamını mı dikkate alır… yoksa belgenin katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutarın % 60 ını mı……..


Üst Konuları: İş Deneyimi (Yapım)

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır[1][1] Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 46 / 6

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap