Kesin teminatın iadesi için çalıştırılan personellerin ihbar, kıdem ve izin ücret gibi yasal haklarının tamamının ödendiğine ilişkin ibra sözleşmesinin idareye sunulmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun  2011/UH.III-2399  Sayılı Kararında: Tebliğ açıklamalarına göre kıdem, ihbar tazminatı gibi giderlerin asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacak % 3 oranında sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirileceği ve önemli bir maliyet bileşeni olmadığı anlaşıldığından, SGK prim borcunun bulunmadığına ilişkin onaylı “ilişiksizlik belgesi” yanında, ihale konusu işte çalışacak personelin ihbar ve kıdem tazminatı alacakları da […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2011/UH.III-2399  Sayılı Kararında:

Tebliğ açıklamalarına göre kıdem, ihbar tazminatı gibi giderlerin asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacak % 3 oranında sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirileceği ve önemli bir maliyet bileşeni olmadığı anlaşıldığından, SGK prim borcunun bulunmadığına ilişkin onaylı “ilişiksizlik belgesi” yanında, ihale konusu işte çalışacak personelin ihbar ve kıdem tazminatı alacakları da dahil, yasal haklarının tamamının ödendiğine dair ibra sözleşmelerinin sunulmasının istenmesinin, tekliflerin hazırlanmasını engelleyici ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca teknik şartnamenin 59 uncu maddesinde yer alan düzenleme ile ihale kapsamında çalışacak her personel için şirketlerinde geçmiş dönemlere ait kıdem ya da ihbar tazminatı ile izin ya da çeşitli ad altında herhangi bir alacakları bulunmadığına dair ibra sözleşmesinin istenmesinin, ihaleye katılacak isteklilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması amacına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan,  ihbar ve kıdem tazminatı ya da iş sözleşmesinden doğan diğer yasal hakların kullanılması ile ilgili olarak İş Kanununda yer alan hükümlerin uygulanacağı da açık olduğundan, başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap