Kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra ihale iptal edilir mi?

Yayın Tarih: 11.08.2017 02:08
Özet

Yapım işi ihalesinde, kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra (ihale üstünde bırakılan istekli belirtilerek) hangi sebeple ihale iptal edilir? Örn. Rekabetin oluşmadığı gerekçesi veya bütün tekliflerin reddedilmesi olabilir mi? şimdiden teşekkür ederim.


Yapım işi ihalesinde, kesinleşen ihale kararının bildirilmesinden sonra (ihale üstünde bırakılan istekli belirtilerek) hangi sebeple ihale iptal edilir? Örn. Rekabetin oluşmadığı gerekçesi veya bütün tekliflerin reddedilmesi olabilir mi? şimdiden teşekkür ederim.


Cevabımız

Kesinleşen ihale kararı 4734sayılı Kanunun 41 nci maddesinde

             “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

             İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

             İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” Hükmüyle düzenlenmiştir.

Burada görüleceği üzere ihale iptal edilmesi oldukça zordur.Bu aşamadan sonra Rekabetin oluşmadığı gerekçesi veya vb sebeplerle ihale iptali mümkün gözükmemektedir.

 

 

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap