Kısmi teklife açık ihalede kısımlar ve kalemleri doğru ancak genel toplam yanlış yazılması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

Yayın Tarih: 06.04.2017 10:04
Özet

Merhabalar, Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum kısmi teklif verilebilen ihalelerde her bir ayrı kalemin fiyatı ve tutarı doğru yazılması ama genel toplamın yanlış yazılması teklifi değerlendirme dışı bırakır mı ? örneğin genel toplam : 19.000,00 TL çıkması gerekirken 19,260,00 TL yazılmış ama ihale kısmi teklife açık ihaledir konu hakkında bilgi verilmesi rica olunur saygılarımla.


Merhabalar, Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum kısmi teklif verilebilen ihalelerde her bir ayrı kalemin fiyatı ve tutarı doğru yazılması ama genel toplamın yanlış yazılması teklifi değerlendirme dışı bırakır mı ? örneğin genel toplam : 19.000,00 TL çıkması gerekirken 19,260,00 TL yazılmış ama ihale kısmi teklife açık ihaledir konu hakkında bilgi verilmesi rica olunur saygılarımla.


Üst Konuları: Kısmi Teklif

Cevabımız

Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılır. Yani isteklinin verdiği kısma ilişkin olarak hata yapılmış ise genel toplam tutmayacaktır. Sizin sorunuzda ise bütün kısımlar doğru ancak genel toplam yanlış yazılmış bu durumda kısmi teklife açık ihalelerde teklif değerlendirmesinin her bir kısım ayrı bir ihaleymiş gibi gerçekleştirildiğinden teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Örnek: Kısmi teklife açık ihalede A AŞ.'nin vermiş olduğu teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde olduğu düşünüldüğünde teklife ilişkin kısımlarda aritmetik hata yok ve genel toplamda hata var ise teklifin değerlendirme dışı bırakılmayacağı değerlendirilmektedir.

1. kısım teklifi : 100.000.-

2. kısım teklifi: 150.000.-

3. kısım teklifi: 200.000.-

Genel Toplam: 500.000.- (D0ğrusu 450.000.-)İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap